Säkerhetsexperten

Ett komplett

brandskyddsföretag

Din säkerhet är vårt jobb!

Din säkerhetsexpert!

Vi utbildar dig och din personal

Ett fullgott brandskydd är viktigt i alla verksamheter. Vi på Säkerhetsexperten kan Brandskydd. Vi utbildar dig, ditt företag och din personal så att ni klarar av de krav och regelverk som finns.

Vi hjälper till under hela byggprocessen av nya eller befintliga lokaler, från att bolla idéer innan projekteringen till att skriva lagstadgade handlingar i form av en brandskyddsbeskrivning. Vi finns med under hela processen från första samrådsmötet med kontrollansvarig och samhällsplanerings kontoret, under byggtiden med alla arbetsplatsbesök, se till att brandskyddet finns med i arbetsmiljöplanen och fungerar som stöd åt bas u / platschefer och underentreprenörer. Mot slutet av byggnationen upprättar vi såklart en relationshandling i form av en brandskyddsdokumentation , är behjälpliga vid slutbesiktningen  och kan hjälpa till med ett sakkunnighetsintyg. Om kunden önskar finns alla möjligheter att hjälpa till med leverans av brandmateriel tex , vanliga brandsläckare, pulversläckare, skumsläckare samt brandfiltar mm.  Tack vare vår breda kunskap utbildar vi även er personal.

”Lite mer partner helt enkelt”

 

Under våren 2019 har vi på Säkerhetsexperten varit delaktiga i att ta fram nya riktlinjer och utbildningar när det gäller bland annat Brandfarliga arbeten. Som jämförelse är brandskyddsföreningens koncept ” Heta Arbeten” Genom att utbilda er personal i allt från brandskydd och brandfarliga arbeten, hjärtstartare samt första hjälpen kan vi se till att er arbetsplats är säker att ni följer de juridiska riktlinjerna som finns samt att ni är rustade för framtiden! 

Brandfarliga arbeten

Vi kommer som ett av första företag kunna utbilda er personal i det som  också kallas Brandskyddsföreningens ”Heta Arbeten” . Ta kontakt med oss redan idag för att boka in en tid!

Första hjälpen

Vi utbildar er personal i första hjälpen allt för att er personal skall känna sig säker på arbetsplatsen och på sin fritid, vi tillhandahåller även utbildning på hjärtstartare.

Brandskydd

Hur ser er brandsäkerhet ut? Följer ni de lagar och regler som finns, vi erbjuder ett helhetstänk om du skall bygga nytt eller behöver förnya ditt brandskydd så hjälper vi dig!

Brandutbildning

Vi utbildar dig och din personal i brandsäkerhet, hur släcker vi effektivast och säkrast en brand om olyckan är framma. Vi tillhandahåller även all typ av brandutrustning via vår webbshop!

Vårt erbjudande

Vi utbildar i Brandfarliga Arbeten (som också kallas” heta arbeten ” enligt brandskyddsföreningen!

\

Vi är ett av de första företagen som kommer utbilda i det nya konceptet!

\

Se till att din personal är väl utbildad och får ett högre säkerhetstänk!

\

Din arbetsplats och dina medarbetare blir säkrare!

\

Boka in en tid redan idag!

Din brandsäkerhets expert

Våra tjänster

Brandskydd

Vi ser till att ditt brandskydd är korrekt, följer lagar och regler, utrymmningsvägar finns uppmärkta på rätt sätt samt att den släckutrustning som krävs finns installerad på utplacerad på rätt platser. 

Utbildningar

Vi arrangerar utbildningar för din personal i första hjälpen,grundläggande brandskydd, brandfarliga arbeten eller heta arbeten som det också kallas och egentligen allt som är förknippat med dig och din personals säkerhet, vi är din Säkerhetsexpert. Kontakta oss idag!

Produkter

Vi har ett komplett utbut av produkter för din säkethet, allt från vanliga brandsläckare, skum- och pulversläckare. Hjärtstartare, Brandfiltar och allt som rör er säkerhet.  Inom kort kommer ni kunna beställa dessa produkter direkt på hemsidan. 

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningar, brandsäkerhet eller funderar på att bygga nytt. Kontakta oss idag så återkommer vi till dig.

13 + 9 =